Pohanská rotunda v Asparn

2. 11. 2021

V sobotu 30.10. 2021 byla ve venkovních prostorách muzea MAMUZ Schloss Asparn/Zaya slavnostně odhalena rekonstrukce rotundy z konce 9. století, která byla objevena na severovýchodním předhradí velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi. Centrální stavba s jednou apsidou byla archeologicky zkoumána v letech 2008 až 2012. Zevrubný terénní výzkum prokázal, že kostel nebyl ani dřevěný, ani zděný, ale jeho stavitel využil k jeho výstavbě jak dřevěné konstrukční prvky, tak i na maltu vázané kamenné zdivo, které bylo cele omítnuté a kostel tak budil dojem celokamenné stavby. Právě tato hybridní konstrukce zaujala pracovníky archeologického parku v Asparnu an der Zaya v Dolních Rakousích, kteří právě hledali pro svůj odborný výstavní záměr zajímavou stavbu z raného středověku, kterou by zakomponovali do venkovních prostor muzejního archeoparku. Slovo dalo slovo a v roce 2017 se dojednala široká spolupráce mezi muzeem MAMUZ, Ústavem archeologie a muzeologie FF MU, Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology a dalšími rakouskými, českými a moravskými institucemi, která vyústila na konci října 2021 do zpřístupnění věrné repliky křesťanského chrámu z poslední třetiny 9. století v měřítku 1 : 1.

Za výzkumný tým z Pohanska, jenž realizoval archeologický výzkum rotundy a okolního pohřebiště, se zúčastnili Renáta Přichystalová a Petr Dresler, který zároveň přednesl slavnostní řeč. Dr. Dresler v ní hovořil o tom, že když archeolog stráví mnoho času odkrýváním archeologické situace, za kterou se skrývá zajímavý příběh, pak je jeho povinností zpřístupnit tento příběh veřejnosti a když je tento příběh korunován realizací, na kterou si lze sáhnout, do které lze vstoupit a vcítit se do časů minulých, pak je to ten příběh, na jehož konci se nachází splněný sen.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info