Pozvánka na odborný seminář Česko-slovenské komise historiků: Česko-slovenské dějiny ve výuce

18. 5. 2022

Rozpad československé federace na počátku roku 1993 mimo jiné nastolil otázku formy a rozsahu výuky českých dějin na Slovensku a slovenských dějin v České republice, v obou nástupnických státech pak vývoje společného československého státu. Jako diskutabilní se pak jeví hlavně potřeba seznamovat žáky a studenty s dějinami sousední země ve středověku a novověku, jejíž historický vývoj byl především díky odlišnému státoprávnímu postavení a s ním souvisejícímu rozdílnému stupni národního vědomí Čechů a Slováků asynchronní a až do poloviny 19. století bez výraznějších styčných ploch. Platí to především o základních a středních školách v České republice a na Slovensku, v nichž se obecně výuka dějepisu potýká s nedostatečnou časovou dotací.

K diskusi o této problematice by rád přispěl i jednodenní odborný seminář Česko-slovenské komise historiků pořádaný ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy a Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i. dne 19. října 2022 v Praze. Seminář si klade za cíl reflektovat, v jakém rozsahu a jakým způsobem je historickému vývoji českých zemí věnována pozornost ve školní výuce na Slovensku a obráceně, resp. jak a do jaké hloubky jsou interpretovány dějiny společného státu. Reflektovány tak mohou být např. učebnice dějepisu a jiné platformy, projektová výuka, dějepisné soutěže atd. Vítány jsou samozřejmě i příspěvky, které nereflektují pouze daný stav, ale zabývají se i otázkou, jak česko-slovenské dějiny (české dějiny na Slovensku a slovenské dějiny v ČR) vyučovat, či do jaké míry to má ještě dnes – třicet let po rozpadu federace – smysl. Příspěvky, které na semináři zazní, i případné další texty pak budou publikovány v monotematickém čísle 1/2023 odborného periodika Česko-slovenská historická ročenka.

Návrhy na případný příspěvek na semináři, resp. do Česko-slovenské historické ročenky můžete posílat do 31. května 2022 na adresu jaroslav.pazout@tul.cz. Uzávěrka příslušného čísla ročenky je stanovena na 31. 12. 2022.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info