Pozvánka na seminář Nová evropská legislativa v oblasti ochrany kulturního dědictví

18. 10. 2021

Bez popisku

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění, Národní galerie Praha ve spolupráci s MK – Samostatným oddělením ochrany kulturních statků

Nová evropská legislativa v oblasti ochrany kulturního dědictví

Kdy:   2. 11. 2021 od 10:00

Kde:   NGP, Auditorium Veletržního paláce, Dukelských Hrdinů 47, Praha 7

Cílová skupina: zřizovatelé muzeí a galerií, management galerií a muzeí, registrátoři specialisté

Anotace:

Seminář vedený pracovníky Samostatného oddělení ochrany kulturních statků MK je další z akcí metodického centra v tematickém cyklu k mobilitě sbírek. Letošní seminář je zaměřen na novou evropskou legislativu v oblasti ochrany kulturního dědictví a její dopady na naše muzejnictví.

Program je koncipován do dvou bloků:

 1. I)    Přehled opatření přijatých na úrovni EU v oblasti ochrany kulturního dědictví s akcentem na mobilitu kulturních statků
 • Stávající národní recepce opatření vycházejících z Úmluvy o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků (UNESCO 1970)
 • Východiska a cíle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků
 • Dopady jednotlivých ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 na mobilitu kulturních statků
 • Navrhované způsoby adaptace národního právního řádu
 1. II)     Praktické dopady opatření přijatých na úrovni EU na oblast muzejnictví
 • Příprava Prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1079 ze dne 24. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 o vstupu a dovozu kulturních statků
 • Bezpečná úložiště a výjimky z povinnosti dovozních licencí
 • Nezbytná dokumentace a vydávání dovozních licencí
 • Elektronické databáze
 • Česká muzea a muzea umění od účinnosti Prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1079

Aktuálně platné hygienické podmínky nezbytné k Vaší účasti na semináři:

 1. Při prezenci musíte doložit Vaši bezinfekčnost – tj. musíte se prokázat jedním z níže uvedených platných certifikátů:
  1. o ukončené vakcinaci, za platný je certifikát považovaný 14 dnů po poslední dávce,
  2. o negativním PCR testu, který jste absolvoval/a nejdéle před 7 dny, nebo o výsledku negativního antigenního testu, který jste absolvoval/a nejdéle před 72 hodinami,
  3. o prodělaném onemocnění, certifikát nesmí být starší více než 180 dnů od prvního pozitivního PCR testu.
 2. Po celou dobu Vašeho pobytu v prostorách NGP je třeba nosit respirátor FFP2.

 

Předpokládaná kapacita semináře je 50 účastníků (nebo podle aktuální epidemiologické situace), rozhodovat bude datum přijetí přihlášky. Registrace na seminář bude otevřena do 25. 10. 2021. Zájemci mohou své přihlášky na přiloženém formuláři zasílat e-mailem na adresu dagmar.jelinkova@ngprague.cz.

Přihláška


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info