Pozvánka na výzkum: Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj

31. 5. 2017 PhDr. Vladimír Peša, Ph.D.

Bez popisku

Nabídka všem zájemcům z řad studentů vysokých a středních škol: účast na letním archeologicko-epigrafickém výzkumu v rámci projektu

Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny Českého ráje 2017

Co mají společného Skandinávie, oblasti Valcamonica – Valtellina (severní Itálie), Mont Bégo (Přímořské Alpy), masiv Dachstein a údolí Saalachtal v rakouských Alpách či pískovcová krajina Pařížské pánve? Pouze v těchto přírodně a historicky unikátních oblastech Evropy v minulosti proběhly nebo stále probíhají systematické výzkumy zaměřené na dokumentaci pravěkých či historických skalních rytin. Obdobný projekt zaměřený na dokumentaci rytých a tesaných památek středověku a novověku probíhá od r. 2000 ve všech pískovcových oblastech severních a severovýchodních Čech včetně Geoparku Český ráj UNESCO.

Výzkum probíhá formou nehonorovaných praktik, na terénní části výzkumu se kromě posluchačů vysokých škol a několika profesionálů každoročně podílejí také zájemci z řad studentů vyšších ročníků gymnázií, středních a vyšších odborných škol, kteří jsou vítanými a užitečnými partnery. Od roku 2001 se terénního výzkumu zúčastnila více než stovka osob a bylo zdokumentováno přibližně 19.000 rytin (petroglyfů), kreseb, maleb a dalších historických (archeologických) objektů.

„Jsou připomínkou lidské každodennosti od vrcholného středověku po současnost. Souvisejí s turistickým ruchem, historickým osídlením ve skalních terénech, hospodářskými, výrobními, někdy i prospektorskými aktivitami mimo obce, s úkryty obyvatel v neklidných dobách (jeskyně, převisy), rovněž s cestami, ať už zaniklými nebo dodnes užívanými.”

Historické skalní rytiny představují cenný a zároveň velmi zranitelný historický pramen. Letošní sezóna proběhne v termínech:

10. – 19. červenec (I. turnus) a 31. červenec – 9. srpen (II. turnus)

zejména v okolí Hrubé Skály, na území přírodních rezervací Příhrazské skály, Klokočské skály, v Prachovských skalách a na Maloskalsku Základní pracovní náplní každého účastníka je vyhledávání a dokumentace skalních rytin (petroglyfů), historických nápisů a dalších pozůstatků lidské činnosti v pískovcovém reliéfu. Vlastní dokumentace obnáší jednoduché zaměřování, překreslování a fotografování, jednotlivé lokality jsou zanášeny do map. Dokumentovány jsou nejen objekty epigrafického zájmu (letopočty, nápisy, sekané či ryté symboly a figurální vyobrazení), ale také ostatní doklady historické krajiny – pozůstatky zaniklých sídel, těžby a zpracování kamene, úvozy, hraniční kameny aj. Předběžné znalosti nejsou nutné, vítány jsou zkušenosti práce s mapou, fotografováním a kresličské schopnosti, předpokládán je zájem o archeologii, historické nebo přírodní vědy a schopnost pohybu v členitém terénu. Zaškolení nových účastníků probíhá vždy na začátku každého turnusu.

Oficiální pozvánka (.pdf)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info