Prospekce středověké těžby stříbra u Havlíčkova Brodu na Vysočině – příležitost pro několikačlennou skupinu studentů

5. 2. 2020

V rámci náhrady předmětu AEB 129 a AES 801 Praxe archeologické prospekce za alternativní předmět AES 810 Záchranný archeologický výzkum je ve spolupráci s jihlavským pracovištěm ARCHAIA Brno připravena nabídka placeného terénního výzkumu středověkých důlních a metalurgických areálů na předpolí města Havlíčkův Brod. Výzkum probíhá v souvislosti se stavbou silničního obchvatu, takže studenti se tak budou podílet i na záchraně archeologického dědictví. Výzkum přináší nové poznatky o středověké produkci stříbra, která byla jedním z předpokladů úspěšného ekonomického rozvoje vrcholně středověkého přemyslovského státu ve 13. století.

Jedná se o činnost v malých pracovních skupinách v otevřené krajině, tzn. nikoliv ve městě, a s možností individuální domluvy termínu plnění předmětu. Platná opatření vylučují možnost ubytování, proto je zajištěn ze ŽST i autobusového nádraží v Havl. Brodě každodenní svoz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info