Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2023–2024

11. 5. 2023

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2023–2024

! Přijímáme již přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP !

ZÁKLADNÍ KURS

  • Připravujeme 22. běh kursu ŠMP určeného pracovníkům muzeí, podílejících se na odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy.
  • Kurs mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzeí a galerií.
  • V základním kursu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se sbírkami a nahlédne i do problematiky muzejní pedagogiky.

NÁSTAVBOVÝ KURS – MUZEJNÍ VÝSTAVNICTVÍ

  • V pořadí 10. běh nástavbového kursu ŠMP je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí.
  • Absolvent nástavbového kursu získá přehled o problematice muzejního výstavnictví.
  • Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí a galerií.
  • Nástavba je otevřena všem zájemcům, kteří splní stanovené podmínky (absolvování základního kursu ŠMP nebo složení testu znalostí).

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímáme do 31. srpna 2023 !

Kontakt pro ŠMP: Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, kalendarium@cz-museums.cz

Přihláška pro základní kurs Přihláška pro nástavbový kurs


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info