Soutěž GAMU pro studenty magisterských programů v kategorii C

3. 11. 2020

Rozhodnutí rektora Masarykovy univerzity

Vyhlášení soutěže
Grantové agentury Masarykovy univerzity
o projekty
Programu podpory studentského výzkumu

s počátkem řešení 1. 2. 2021, a to v následující kategorii:

Podpora vynikajících diplomových prací

Program podpory studentského výzkumu se řídí směrnicí MU č. 8/2017 Grantové agentury
MU (GA MU). Pravidla soutěže jsou přílohou této směrnice.

Základní parametry soutěže jsou zveřejněny v IS.
Podporu zajišťuje Odbor výzkumu RMU.

Harmonogram soutěže pro rok 2021:

Soutěžní lhůta 16. 11. 2020 – 8. 1. 2021
Hodnoticí lhůta 11. 1. 2021 – 31. 1. 2021
Realizace projektu 1. 2. 2021 – 31. 12. 2021

V Brně, 13. 11. 2020
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info