Spuštěn TEATER - archeologický oborový tezaurus

11. 11. 2019 Stanislav Velčev

Bez popisku

Rychle – Intuitivně – Relevantně

TEATER je webový tezaurus obsahující archeologickou terminologii. Účelem TEATERu je zpřístupnit ji ve formě interaktivního rozhraní především následujícím skupinám uživatelů:

• knihovníkům, kteří zpracovávají archeologické informační zdroje
• uživatelům knihoven s archeologickými fondy, kteří naopak chtějí tuto literaturu vyhledávat
• začínajícím studentům archeologie
• zájemcům o archeologii z řad laické veřejnosti

Díky důrazu na použití v oblasti knihovnictví je tezaurus tvořen částečně předmětovými hesly národních autorit NK ČR spolu s dalšími odbornými termíny, které se v rejstříku národních autorit nenachází. Tezaurus obsahuje také hesla z příbuzných oborů a dalších pomocně-historických kategorií.
Hesla v tezauru jsou doplněna o referenční informace - např. anglické a německé (v přípravě) ekvivalenty, výňatky z literatury a odkazy - a jsou uspořádána hierarchicky. Celou strukturou tezauru lze volně procházet, alternativně je možné hesla full-textově vyhledávat.
TEATER nabízí uživatelům alternativu k cizojazyčným archeologickým slovníkům.

Vyhledávací aplikace je optimalizovaná na prohlížeč Chrome. Funguje i v prohlížečích Chromium a Firefox, není funkční na Internet Exploreru.

Obsah (jak hesla samotná, tak referenční informace k nim) ještě není definitivní. Do konce trvání projektu (prosinec 2019) budou stále doplňovány datové soubory. V závěrečné fázi projektu proběhne celková aktualizace obsahu, kde:

  1. budou doplněna zpracovaná data za září až prosinec - přibydou hesla z výstupů testování a uživatelské zpětné vazby; podle možnosti budou doplněny anglické ekvivalenty z dalších tezaurů (převážně z FISHe - https://www.heritagedata.org/blog/vocabularies-provided/)
  2. budou opraveny chyby, překlepy a nepřesnosti a bude vyhodnocena dosavadní zpětná vazba k referenčním informacím u hesel. Autoři TEATERu ocení jakýkoli tip na novější relevantní literaturu pro zpracování informací do tezauru.

Další aktualizace obsahu jsou plánovány v půlročních intervalech.
V současnosti byla podána žádost o prodloužení projektu. Záměrem je rozšířit obsah TEATERu, a to doplněním tezauru hesly klasické archeologie a německými ekvivalenty hesel.

Autoři TEATERu a tvůrci databáze z firmy inQool a. s. stojí také o jakoukoli zpětnou vazbu k chodu aplikace, převážně k oběma základním funkcím – search a browse. Tato zpětná vazba bude zohledněna při dalším rozvoji a obě skupiny doufají, že povede ke zlepšení chodu vyhledávací aplikace.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info