Stipendijní program na podporu publikační činnosti

2. 5. 2017

Bez popisku

Vyhlášení 8. kola stipendijního programu děkana FF MU na podporu publikační činnosti studentů

 

Pro koho?

Pro studenty prezenční i kombinované formy studia všech stupňů na FF MU

(s výjimkou studentů v celoživotním vzdělávání).

 

Za co?

Za texty v odborných časopisech, monografiích a konferenčních sbornících (kategorie publikací B, C, D a J v RIVu), které souvisí se studiem na FF MU a které byly publikovány od května 2016 do dubna 2017. Publikace nevědecké povahy nebudou brány v úvahu. Zvýhodněny naopak budou publikace, kterým mohou být přiznány body v RIVu. 

 

Jak žádat?

Formou žádosti podané na Studijní oddělení FF MU (k rukám referentů pro doktorské studium, kancelář č. 6). K žádosti je třeba doložit ke každé publikaci vytištěnou stránku dokládající zveřejnění informací o publikaci v Informačním systému MU. Formulář žádosti je ke stažení na fakultních webových stránkách, viz odkaz níže.

 

V případě, že jste autory více publikací, nepodávejte jednotlivé žádosti, ale vždy výhradně jednu žádost, v níž uvedete všechny relevantní publikace. Jednotlivě podané žádosti nebudou akceptovány.

 

Kdy žádat?

Žádosti přijímáme do 19. května 2017.

Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

 

Další informace?

Web fakulty:

http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/doktorske/poplatky-a-stipendia


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info