Středisko pro výzkum doby římské a stěhování národů Archeologického ústavu AV ČR, Brno nabízí stáž na detašovaném pracovišti v Dolních Dunajovicích

8. 2. 2022

Stáž se vypisuje pro dva až tři studenty/studentky.

Náplní stáže budou práce s archeologickými a archeobotanickými nálezy pocházejícími z protohistorických lokalit v regionu.

V rámci stáže se účastníci podílí na:

  • mytí, třídění a inventarizaci materiálu;
  • základním laboratorním ošetření nálezů, inventarizaci a indexaci v interním databázovém systému;
  • plavení a základním třídění archeobotanických vzorků;
  • databázové evidenci a případně i dokumentaci drobných kovových předmětů pocházejících z povrchových prospekcí,
  • v případě odpovídajících kompetencí na zpracování terénních dokumentací situace v GIS.

Časový harmonogram: min. 1x týdně na 6–8 hod v obvyklé pracovní době (8.00-16.00). V případě účasti ve více na sebe navazujících dnech je zajištěno bezplatné ubytování. Stáž bude probíhat na detašovaném pracovišti v Dolních Dunajovicích (v případě potřeby a domluvy alternativně též v brněnské centrále Archeologického ústavu nebo v Návštěvnickém centru Mušov – brána do Římské říše).

Pro úspěšné absolvování stáže je nutné odpracovat 120 hodin, které můžou být rozděleny do průběhu celého semestru a i části zkouškového období. Praxe je bezplatná (podle domluvy lze přispět na cestovní výdaje stážistů). Hlavním přínosem jsou pro vás dovednosti, informace a navázané pracovní vztahy v příjemném a dělném pracovním kolektivu, práce s atraktivním materiálem.

Stáž je možné absolvovat jako následující předměty:

AES_804 Tuzemské stáže v institucích I.

AES_805 Tuzemské stáže v institucích II.

V případě vážného zájmu, prosím, pošlete svůj motivační dopis, přímo na ARÚB, vedoucímu střediska: Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., e-mail: komoroczy@arub.cz

Kandidáti budou vybráni ze všech zájemců na základě nejlepšího motivačního dopisu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info