Výběrové řízení ARÚP v Praze: vědecký pracovník – doktorand

13. 5. 2018

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

vědecký pracovník – doktorand

popis práce: tvorba a správa databáze radiokarbonových dat v projektu, zabývajícím se rozvojem datování pomocí metody 14C a využitím výsledků v archeologii a paleoekologii.

Pracovní úvazek 0,5

Požadavky:

  • studium Ph.D. zahájené nejpozději k 30. 9. 2018;
  • vědecké zaměření v oblasti archeologie nebo přírodních věd;
  • základní orientace v databázových systémech
  • základní orientace v problematice radiokarbonového datování
  • předpoklady a motivace k vědecké práci;
  • schopnost samostatné i týmové práce;
  • přiměřená znalost cizích jazyků, zejména angličtiny.

Přihlášku do výběrového řízení s (1) vlastním životopisem, (2) doklady dosavadní odborné práce a (3) stručným motivačním dopisem pošlete (či jinak doručte) vytištěné na sekretariát ARÚP a zároveň v elektronické podobě na adresu arupraha@arup.cas.cz do 15 5. 2018.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info