Železářství – přímá výroba železa

10. 5. 2017 Ondřej Merta

Bez popisku

Technické muzeum v Brně pořádá workshop

Železářství – přímá výroba železa

Tradiční způsob výroby železa v praxi

17. a 18. května 2017 / Stará huť u Adamova

Střední část Moravského krasu je známa početnými nálezy dokladů raně středověkého železářství, datovaného do 8.-11. století. Hutníky přivedla do této krajiny dostupná a dosud neexploatovaná ložiska snadno tavitelných železných rud. Staré hutnické dílny byly zkoumány již na konci 19. století, avšak teprve archeologické výzkumy druhé poloviny 20. století přinesly poznatky umožňující rekonstruovat používané železářské pece a pracovní postupy.

Blanenské muzeum realizovalo v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století sérii experimentálních a ukázkových taveb v replikách raně středověkých kusových železářských pecí, na něž před polovinou devadesátých let navázalo Technické muzeum v Brně. Místem konání experimentálních taveb i ukázkových taveb pro veřejnost je Stará huť u Adamova, významná technická památka ve správě Technického muzea v Brně. Při replikování starých hutnických postupů se v posledních letech daří při tavbách opakovaně dosahovat dobrých výsledků a získané železné lupy se přibližují archeologickým předlohám. Proces je zakončen homogenizací lupy kováním. Ke konstrukci pecí je používán místní žáruvzdorný jíl, dřevěné uhlí je páleno v milíři na místě, vsazována je zejména lokální ruda, dmýcháno je v současné době výhradně ručně měchy.

Během dvou dnů workshopu je plánováno seznámit účastníky po teoretické i praktické stránce s přípravou železné rudy (pražení a drcení), dřevěného uhlí (zapálení milíře, drcení uhlí) a pecí (stavba pece, zazdění, vyhřívání). Následovat budou tavby v kusových pecích a hrubé zpracování získané železné lupy.

Lektoři:

  • Ondřej Merta / Technické muzeum v Brně & Spolek Františka
  • Dominik Talla / Spolek Františka & Univerzität Wien
  • Jan Lokajíček / Spolek Františka & Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk

Workshop je součástí cyklu Živé památky pořádaným Technickým muzeem v Brně v rámci plnění projektu NAKI II. „Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče“ (DG16P02H029), jehož řešitelem je Územní odborné pracoviště Ostrava Národního památkového ústavu a spoluřešitelem Technické muzeum v Brně.

Program:

Středa 17. května / Stará huť u Adamova / 10:00 – cca 20:00 hod. / seznámení se s místem konání, příprava železné rudy a uhlí, zapálení dřevouhelného milíře (12:00), tavba v kusových pecích.

Čtvrtek 18. května / Stará huť u Adamova / 9:00 – cca 15:00 hod. / teoretická část (historie místa, vývoj železářství s důrazem na přímou výrobu v kusových pecích, milířování dřevěného uhlí, kovářská práce), pokračovaní praktické části – kovářská práce, případně další tavba v kusové peci.

Počet účastníků je omezen na maximálně 20 osob.

Pracovní oblečení nutné, zašpinění jisté.

Ubytování v objektu muzea železářství přímo v místě (ve vlastním spacím pytli). Po oba dny společný oběd z kotlíku v místě. Doprava vlastní, či možnost vyzvednutí na nádraží v Adamově (po předchozí domluvě).

Závaznou přihlášku zasílejte do pondělí 15. května.

Účastnický poplatek činí 200 Kč.

Kontakt: Mgr. Ondřej Merta / merta@technicalmuseum.cz / tel.: 541 421 426 či 721 079 258

O pokusných a ukázkových tavbách více na www.starahut.com

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info