Nabízíme studentům a odborníkům

Pro studenty

Katedra UNESCO pomáhá studentům rozšířit studijní možnosti unikátní nabídkou přednášek a kurzů vedených českými i zahraničními odborníky, stejně jako zprostředkováním zajímavých stáží či dobrovolnické práce v muzejních a dalších kulturních institucích. Studenti také mohou využít nabídky na vybraných odborných seminářích a konferencích.

Přednášky a kurzy

Katedra UNESCO společně s Oddělením muzeologie pořádá v rámci pravidelných kurzů The Special Topics of the Museology specializované přednášky od předních odborníků nejen z České republiky, ale i ze zahraničí zaměřené na specifická muzeologická témata.

Pořádání přednášek patří mezi jednu z hlavních aktivit Katedry UNESCO a jsou nabízeny i široké veřejnosti. Výčet již pořádaných najdete v sekci: Přednášky a kurzy

Mezioborové stáže z muzejní pedagogiky

Mezioborové studentské stáže z muzejní pedagogiky zaměřené na podporu spolupráce muzejních profesí na poli muzejní pedagogiky jsou již několik let evropsky unikátní pilotní aktivitou Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví. Jsou příspěvkem k řešení problematiky postavení a vnímání profese muzejního pedagoga a jeho spolupráce s dalšími muzejními profesemi.

Koncepce stáží realizovaných ve spolupráci s Edukačním centrem Muzea města Brna nabízí přímé propojení studentů oborů nejčastěji zastoupených v muzejních institucích (dějiny umění, historie, archivnictví, archeologie, ale i muzeologie, estetika, pedagogika aj.) a jejich aktivní seznámení s prací muzejního pedagoga. Primárním cílem je studenty, jako možné budoucí odborné pracovníky muzejních a obecně kulturních institucí, připravit na partnerskou spolupráci s muzejním pedagogem. Druhotným a neméně důležitým cílem je vybavit tyto studenty, jako možné budoucí pracovníky na pozici práce s veřejností, základními zkušenostmi s muzejněpedagogickou praxí.

Projekty

Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví umožňuje studentům aktivní účast na vlastních i partnerských vědeckých projektových aktivitách.

Zprostředkování dobrovolnické činnosti

Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví zprostředkovává studentům možnost dobrovolnické práce ve spolupracujících muzejních institucích a na odborných vědeckých setkáních.

Nabídka témat studentských prací

Zajímá Vás problematika kulturního dědictví? Nevíte, jaké téma si vybrat pro svoji absolventskou práci? Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví studentům nabízí k výběru témata bakalářských či magisterských prací. Pro přihlášení k tématu nás kontaktujte.

Pro odborníky

Profesionálům muzejní a kulturní teorie i praxe nabízí Katedra UNESCO širokou paletu veřejných přednášek českých i zahraničních odborníků, účast na odborných setkáních, workshopech a konferencích.

Výčet a další informace o již pořádaných akcích najdete v sekci: Projekty a pilotní aktivity

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info