Tradice klasické archeologie v Brně

Studium klasické archeologie bylo zavedeno na brněnské filozofické fakultě v rámci klasické filologie a souběžně s ní roku 1920. Vedle latinské a starořecké filologie a literatury, a dějin starověku se někteří pedagogové specializovali na tzv. reálie, materiální kulturu a umění starověkých civilizací. Tak byl zaměřen literární historik prof. Ferdinand Stiebitz, historik starověku prof. Vladimír Groh a estetik prof. Karel Svoboda. V třicátých letech se prvním docentem a posléze profesorem se specializací na klasickou archeologii stal Gabriel Hejzlar, odborník na řeckou ikonografii a civilní městskou architekturu. Přínosem byla jeho spolupráce s o generaci starším profesorem brněnské Německé techniky Josephem Dellem, významným historikem řecké architektury a účastníkem rakouských archeologických výzkumů v Carnuntu, Efesu, Jeruzalémě a Athénách v raném 20. století. Díky této spolupráci prof. Dell odkázal pracovišti klasické archeologie svou sbírku a v tom ho poté následoval i prof. Hejzlar. Tak pracoviště získalo svůj vlastní soubor artefaktů sloužících k výuce a bádání. Během socialismu se klasická archeologie otevírala jen pro velmi omezený počet studentů a s několikaletými přestávkami. Přesto v r. 1960 byl přijat jako další učitel někdejší absolvent filologie i klasické archeologie doc. Oldřich Pelikán. Vedle něj se uplatnil i pozdější profesor Radislav Hošek, který jako externista pomáhal znovuobnovit obor v r. 1990.

    K významným absolventům, kteří dosáhli mezinárodního věhlasu, patří dnes již penzionovaný Václav Kruta, profesor na Ecole Pratique des Hautes Etudes v Paříži, přední odborník na keltskou civilizaci. Pravidelné studium klasické archeologie bylo obnoveno v r. 1990 a brzy narostl zájem uchazečů, který se udržuje na stejné výši. Vyrovnaný a odborně fundovaný studijní program zabezpečila PhDr. Marie Pardyová, CSc. a rozšířila jej o okruh pozdní antiky a raněkřesťanského a raně byzantského umění. Na výuce specializovaných okruhů se podíleli i další odborníci doc. Marie Dufková z Národního muzea, prof. Jan Bouzek z Karlovy Univerzity, doc. Jaroslav Tejral z Archeologického ústavu. Na výzkumu nejvýznamnější antické lokality na jižní Moravě - římský tábor na Mušově - vedeném Mgr. Balázsem Komoróczym, PhD., který je vyučujícím na oboru a pod jeho vedením mohou studenti absolvovat odborné praxe. Příchodem Mgr. Věry Klontza, Ph.D. v r. 2012 se výrazně posílila internacionalizace oboru – začala intenzivní spolupráce se zahraničními institucemi a studenti dostali příležitost účastnit se mezinárodních výzkumů na Krétě.

    Od roku 2005 byl obor přiřazen k Ústavu archeologie a muzeologie, kde se daří lépe koordinovat výuku archeologické metodologie a praxe a zajišťovat širší rámec předmětů realizovaných pro jednotlivé specializace. Několikrát zde přednášel prof. Jiří Frel, někdejší profesor Kalifornské Univerzity a kurátor Getty Museum v USA. Mezi léty 2010-2012 zde působila zahraniční specialistka Dr. Elisabetta Gagetti z Milána.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info