Realizované výstavy

2021

Doba (před)covidová Epidemie v minulosti a současnosti 

Výstava je k dispozici k zapůjčení

Doba (před) covidová je název studentského výstavního putovního projektu, na kterém studenti Ústavu archeologie a muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity průběžně pracovali během akademického roku 2020/2021. Tento projekt byl realizován v rámci předmětů Příprava a realizace výstav I a II a Vědecký výzkum a muzeologie, jako nedílná součást navazujícího studia muzeologie. Jak již napovídá název projektu, výstava je zaměřena na aktuální téma, která v současnosti výrazně ovlivňuje běžný život společnosti na celém světě. Koronavirus však není jediným a prvním patogenem, se kterým se lidstvo setkalo, a které se výrazně projevily nejen vysokou nemocností, ale i úmrtností, provázených obvykle i hospodářsko-sociálně společenskou, ale i kulturní krizí. Nemoci provázely celý vývoj lidské společnosti, ale prakticky jen od poměrně nedávné doby je člověk schopen ochrany, prevence a v případně mnoha nemocí i účinné léčby. Výstavní projekt, který sestává z realizace výstavy, přípravy podrobnější příručky a doprovodného programu, je zaměřen na dějiny vybraných epidemií, které se dotkly i území střední Evropy. Cílem bylo zprostředkovat toto téma starším žákům základních škol a studentům středních škol jednoduchou formou. Použitý byl při tom zčásti narativní, ve kterém jako průvodce výstavy vystupuje jeden z nejznámějších českých epidemiologů prof. Karel Raška, známý především jako vědec, který výrazným způsobem napomohl k úplné eradikaci jedné z nejnebezpečnějších nemocí, pravých neštovic.  

K výstavě byla vydána publikace, která obsahuje 14 článků, zaměřených buď na vybrané infekční choroby, mor, pravé neštovice, tyfus, cholera, tuberkulóza, chřipka, pohlavní choroby aj., ale také na projevy nemocí ve společnosti a kultuře: populační vývoj, výtvarné umění, kult světců, mariánské sloupy, poezie a próza apod. doba_predcovidova_def.pdf (muzeologia.sk) 

 

2020

V polovině února roku 2020 proběhlo slavnostní otevření nového sídla Ústavu Archeologie a Muzeologie a ním spojená konference Communication and Reflection in Archaeology and Museology. Slavili jsme také 90 let od založení Ústavu a otevřeli výstavu "Výzkumy bez hranic" v našem novém atriu.

VÝZKUMY BEZ HRANIC

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY BRNĚNSKÉ ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE

Výstava představuje Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity jako moderní, kvalitně personálně i přístrojově vybavené pracoviště s intenzivně využívanou interdisciplinární metodikou odborného vyhodnocení terénních výzkumů. Zapojení do řady mezinárodních výzkumných projektů od Kréty přes Balkán, střední Evropu a Velkou Británii až po Guatemalu, na kterých se podílejí jak akademičtí pracovníci, tak i studenti, dokumentují plány, fotografie, 3D projekce i exponáty, které se ze zahraničí pro výstavu podařilo zapůjčit. Výstava bude od února do května o vybraných, předem ohlášených víkendech zpřístupněna i široké veřejnosti a po domluvě i v pracovní dny pro studenty středních a základních škol.

2018-2019

PUTOVNÍ VÝSTAVA BARÁKY U SVATOBOŘIC

POHLED DO DĚJIN 1914-1950

Výstava je k dispozici k zapůjčení

Hlavním tématem studentské putovní výstavy oboru muzeologie, „Baráky u Svatobořic: Pohled do dějin 1914–1950“, jsou dějiny táborového komplexu, jenž vznikl původně jako uprchlický tábor ve Svatobořicích u Kyjova v souvislosti s 1. světovou válkou. Tento tábor měl poměrně bohatou historii a v letech 1914 až 1950 několikrát změnil své poslání. Uprchlický tábor byl v meziválečném období vystřídán revizní zdravotní vystěhovaleckou stanicí, Chorobincem a starobincem města Brno, sídlila tu také četnická stanice. Komplex byl opět využit jako uprchlický tábor po obsazení pohraničních oblastí Německem v roce 1938 a po rozpadu Československa (1939). Nejtemnějším obdobím svatobořických baráků byla proměna tábora na internační tábor po atentátu na R. Heydricha v roce 1942. Internování v něm byly rodinní příslušníci odbojářů i příslušníků československé armády, působících v zahraničí. Po válce se tábor stal domovem starších Němců, kteří nebyly schopni odsunu a vytvořilo se tu pro ně nemocniční středisko. V roce 1949 měl tábor opět nové obyvatelé, řecké uprchlíky, kteří zde našli dočasný domov.

Příprava a realizace projektu putovní výstavy se zaměřuje na přehled dějin svatobořického tábora v jednotlivých etapách jeho vývoje se snahou přizpůsobit obsah výstavy pro žáky základních a středních škol nejen v oblasti regionálních dějin, ale také kontextově ve vztahu k českým dějinám a dějinám střední Evropy. Projekt putovní výstavy v současnosti tvoří nejen panelová výstava, ale také muzejní kufřík, obsahující kopie fotografií, 3D modely a další ilustrační materiál, zaměřený na edukační program, který netradičním způsobem neformálně seznamuje žáky se zvoleným tématem. Součástí výstavního projektu je také publikace, která obsahuje nejen analýzu zvoleného tématu, ale také podrobnější metodický materiál, jak s celým výstavním projektem v školním prostředí pracovat.

Výstava putuje již od října 2019 po školách jižní Moravy.


2017

Ku klinice neurologické
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, I. Neurologická klinika
28. 11. 2017 – dosud (expozice)
Řez (nejen) brněnskou neurologií

Listopad 2017


Zetor poznává svět
Zetor Gallery, Brno, 16. 6. – 16. 7. 2017
Bližší informace na stránkách Zetor Gallery

Kdo řídil Zetor

Studenstká výstava
27. 4. – 27. 5. 2017 v prostorách Zetor Gallery v Brně-Líšni.


KINO není jenom multiplex

Studentská výstava, která Vám přiblíží historii biografů v Brně.
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 24. 4. - 29. 5. 2017


2015-2016

Bílovické jezulátko aneb Těsnohlídkův vánoční příběh
Knihovna Jiřího Mahena, Brno, 2. 12. 2015 – 15. 1. 2016

Informace na stránkách Knihovny Jiřího Mahena


Od ovečky po kabátek. Historie soukenické výroby v Bystřici nad Pernštejnem
Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem, 5. 6. – 30. 9. 2015
Bližší informace na stránkách muzea

Jan Hus: Život za pravdu
Knihovna Jiřího Mahena, Brno, 5. – 26. 5. 2015

Od ovečky po kabátek. Historie soukenické výroby v Bystřici nad Pernštejnem
Technické muzeum v Brně, 10. 3. – 19. 4. 2015
Bližší informace na munimedia.cz
2014

Ať nám nevychladne stopa aneb Vrťapkovo zlínské filmové dobrodružství
Mezinárodní festival pro děti a mládež, Zlín, 30. 5. – 5. 6. 2014

​Ať nám nevychladne stopa aneb Vrťapkovo brněnské dobrodružství
Knihovna Jiřího Mahena, Brno, 22. 4. – 21. 5. 2014
Informace o výstavě na stránkách časopisu DUHA

Děti Heleně Zmatlíkové
Knihovna Jiřího Mahena, Brno, 12. 3. – 14. 4. 2014
Záznam na stránkách knihovny

Světem bublinek s třebíčskou Zonkou
Technické muzeum v Brně,  – 22. 6. 2014
Zpráva v iDnes
2013

50 let brněnské muzeologie
Technické muzeum v Brně, 15. 10. – 31. 12. 2013
Zpráva v BrnoŽurnálu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info