Obsah bakalářského studia
Klasická archeologie

Posluchači jednooborového bakalářského studia klasické archeologie během studia získají celkem 180 kreditů:

 • 2 kredity za dva povinné kurzy z tělesné výchovy – sport a hry
 • 4 kredity za semestrální kurz filozofie pro posluchače nefilozofických oborů
 • 4 kredity za zkoušku z 1. světového jazyka – němčina, angličtina, případně jiného po dohodě s vedoucím ústavu
 • 3 kredity za kurzy správného psaní
 • 152 kreditů za oborové předměty
 • 15 kreditů za seminář k bakalářské diplomové práci

Oborové předměty (152 kreditů) se dělí na povinné a povinně volitelné a čistě volitelné. Předepsané povinné předměty je nutné absolvovat všechny dle kontrolních šablon k danému roku imatrikulace. Z bloku povinně volitelných předmětů je nutno získat 33 kreditů. Z čistě volitelných kreditů je třeba získat 42 kreditů. Kredity z čistě volitelných předmětů doporučujeme získat přednostně z klasické archeologie, dále z oborů: dějiny umění, etnologie, historie, archeologie, pomocné vědy historické, religionistika aj.

Povinnou součástí studia oboru je odborná archeologická terénní praxe v celkovém rozsahu 6 týdnů, provázená supervizí vyučujících nebo jiných specialistů. Samotný výkon praxe a její rozložení do jednotlivých semestrů závisí na volbě studenta. Preferována je praxe na systematických výzkumech, na kterých aktivně participují vědečtí pracovníci ÚAM (Priniatikos Pyrgos, Oxa – Kalos Lakkos, Bibracte nebo Mušov). Akceptována je i praxe na jiných archeologických lokalitách v oblastech přímého působení antických kultur.

Posluchači dvouoborového bakalářského diplomového studia klasické archeologie během studia získají celkem 95 kreditů:

 • 1 kredit za povinné kurzy z tělesné výchovy – sport a hry
 • 2 kredity za semestrální kurz filozofie pro posluchače nefilozofických oborů
 • 2 kredity za zkoušku z 1. světového jazyka – němčina, angličtina, případně jiného po dohodě s vedoucím ústavu
 • 2 kredity za kurzy správného psaní
 • 73 kreditů za oborové předměty
 • 15 kreditů za bakalářský diplomový seminář

Oborové předměty (73 kreditů) se dělí na povinné a povinně volitelné. Předepsané povinné předměty je nutné absolvovat všechny dle kontrolních šablon k danému roku imatrikulace. Z bloku povinně volitelných předmětů je nutno získat 13 kreditů.

Posluchači dvouoborového bakalářského nediplomového studia klasické archeologie během studia získají celkem 85 kreditů:

 • 1 kredit za povinné kurzy z tělesné výchovy – sport a hry
 • 2 kredity za semestrální kurz filozofie pro posluchače nefilozofických oborů
 • 2 kredity za zkoušku z 1. světového jazyka – němčina, angličtina, případně jiného po dohodě s vedoucím ústavu
 • 2 kredity za kurzy správného psaní
 • 73 kreditů za oborové předměty
 • 5 kreditů za seminář k bakalářské oborové práci

Oborové předměty (73 kreditů) se dělí na povinné a povinně volitelné. Předepsané povinné předměty je nutné absolvovat všechny dle kontrolních šablon k danému roku imatrikulace. Z bloku povinně volitelných předmětů je nutno získávat 13 kreditů. Studenti jsou povinni absolvovat v rámci bakalářského studia celkem 6 týdnů povinné archeologické praxe (po 1. ročníku na výzkumu v Mušově).

Posluchači všech typů bakalářského studia vypracují a obhájí bakalářskou práci, kterou je student povinen si zadat před započetím 4 semestru studia. Bakalářská diplomová práce v patřičné kvalitě má rozsah nejméně 50 000 znaků, bakalářská oborová práce má rozsah maximálně 40 000 znaků. Práci je nutno odevzdat nejpozději do 30. dubna (pro obhajoby ve zkouškovém období jarního semestru v červnu), do 30. června (pro obhajoby v prodlouženém zkouškovém období jarního semestru v září) a do 30. listopadu (pro obhajoby ve zkouškovém období podzimního semestru v únoru).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info