Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra etnológie a muzeológie, 
Filozofická fakulta

Homepage: http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

Adresa: Gondova 2, P.O.BOX 32, 814 99 Bratislava 

Tel.: +421 2 5933 9277

E-mail: kem@fphil.uniba.sk

Erasmus kód: SK BRATISL02

Oborový koordinátor: Mgr. Helena Tužinská, PhD., e-mail: helena.tuzinska@uniba.sk

Jazykové požadavky: Slovenský jazyk - úroveň B1

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info