50. mezinárodní konference archeologie středověku

 

zámek Valtice, 17. - 21. 9. 2018

Mezinárodní konference archeologie středověku se bude konat na státním zámku Valtice od 17. do 21. září 2018. Pořadatelem 50. mezinárodní konference archeologů středověku je Národní památkový ústav. Partnery mu jsou Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tradice Mezinárodní konference archeologů středověku má svůj počátek v roce 1969 v Praze, kde se poprvé sešli čeští, moravští a slovenští specialisté na archeologii středověku.

Nosné téma letošního setkání je Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek. Toto obecné téma bude pak ještě rozděleno do pěti tematických bloků, kterými jsou:

  • BLOK I. – Montanistika, hutnictví a další výrobní odvětví (hutnění kovů, sklářství, těžba a zpracování ostatních nerostných surovin…);
  • BLOK II. – Sídlištní struktura (zaniklá sídelní struktura v krajině...);
  • BLOK III. – Komunikační infrastruktura a členění krajiny (obory, parcelace, cesty, plužiny….);
  • BLOK IV. Vodní hospodářství a vodní výrobní zařízení (rybníky, mlýny, náhony, stoupy, pily, papírny…);
  • BLOK V. – Místa střetů (válečné konflikty a jejich pozůstatky, obranné/ obléhací práce v krajině…).

Každému z bloků bude předsedat jeden z předních odborníků na danou tematiku z České nebo Slovenské republiky a jádro jednotlivých bloků budou tvořit vyžádané příspěvky. Mezi účastníky budou nejen archeologové z obou zemí bývalého Československa, ale také další hosté z Polska, Rakouska či Německa. Kromě několika desítek příspěvků, které účastníci vyslechnou, se v rámci exkurze seznámí také s vybranými zajímavými lokalitami Jihomoravského kraje, případně rakouského příhraničí. Věříme, že možnost ohlédnutí se za uplynulými padesáti lety přiláká do Valtic také pamětníky minulých konferencí.

Registrace

Zveřejňujeme registrační formulář, podrobné informace pro účastníky a následně konečnou verzi programu konference. Na konferenci je možné se registrovat do 30. dubna 2018 prostřednictvím registračního formuláře.

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Konferenční poplatek činí 1000 Kč / 40 eur, pro studenty 700 Kč / 25 eur. Konferenční poplatek zahrnuje registraci, zajištění služeb, konferenční materiály a exkurzi. Součástí konferenčního poplatku nejsou cestovní náklady na konferenci ani ubytování ve Valticích.

V případě jakýchkoliv dotazů využijte konferenční e-mailovou adresu: archaeologia.historica@npu.cz

Důležité termíny

  • 30. 4. 2018 – ukončení registrace
  • 31. 5. 2018 – zveřejnění konečného programu konference
Pořadatel zdůrazňuje nutnou včasnou registraci a zajištění ubytování, a to zejména s ohledem na zářijovou sezonu burčáku ve Valticích!

Přihláška (.docx)

Pamětní ubrusy z jednotlivých ročníků konference

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info