Archeologie ve světovém dědictví – krajiny dobývání cínu

(ArchaeoTin)

Cín, Krušné hory a archeologie

Jednou z hlavních otázek je, od kdy se v Krušných horách dobýval cín: bylo to již v době bronzové, kdy byl cín především složkou výsledné slitiny, která dala jméno celé prehistorické epoše lidstva? A pokud ano, dobýval se v žilách podobně jako měděné rudy v Alpách, nebo byl rýžován v potočních sedimentech? Kam až se krušnohorský cín dovážel a v jakém množství? Jaké byly přírodní a životní podmínky v drsných Krušných horách v době bronzové, ve středověku, či za třicetileté války? Během následujících tří let budou více dvě desítky vědců sedmi projektových partnerů z Německa (Sasko a Bavorsko) a České republiky zkoumat tyto i další otázky s využitím multidisciplinárních metod. Vedoucím partnerem je Zemský úřad pro archeologii Sasko (Landesamt für Archäologie Sachsen), jehož odborníci v roce 2018 předložili indicie exploatace cínu v době bronzové ve východních Krušných horách. Vznikl tak projekt ArchaeoTin, který si stanovil ambiciózní cíl, poznání historického dobývání cínu v Krušných horách a vliv na vývoj a utváření historické montánní krajiny Krušných hor mezi dobou bronzovou a novověkem. Důraz je kladen na rýžování cínu ve vybraných regionech českého a saského Krušnohoří, které jsou dnes součástí světového dědictví UNESCO „Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří“. Základním nástrojem získávání nových poznatků je archeologický výzkum. Archeologové budou samozřejmě postupovat co nejšetrněji a využijí nedestruktivní nebo málo destruktivní metody, jako jsou dálkový průzkum Země (LiDAR), historické rešerše, nebo prospekce a archeologické sondáže, půdní vrty apod. To vše bude doprovázeno pokročilými laboratorními analýzami, jako je dendrochronologie, 14C datování, palynologie, antrakologie a archeobotanika. Vzhledem k předmětu výzkumu hrají klíčovou roli také disciplíny, jako např. archeometalurgie, mikromorfologie, sedimentologie, mineralogie a petrografie. Získané poznatky se promítnou v obsahu a kvalitě publikací, které v projektu vzniknou, především však budou využity k vytvoření multimediální putovní výstavy o těžbě cínu v Krušných horách. Ta bude nejprve prezentována v Teplicích a v saském krušnohorském městečku Ehrenfriedersdorf.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info