Archeologie ve světovém dědictví – krajiny dobývání cínu

(ArchaeoTin)

Projektové setkání Boží Dar

Ve dnech 19.-20. března 2024 se v Božím Daru uskutečnilo další z pravidelných projektových setkání. Pracovníci MU zde formou konferenčního příspěvku představili dosavadní výsledky své práce ve třech hlavních oblastech:

1) analýzy vzorků z rýžovišť nebo metalurgických pracovišť

2) vzorkování a analýzy pylů z mokřadních záznamů

3) zpracování archeometalurgických nálezů ze severozápadních Čech

 

Pracovníci MU přijeli zároveň plnit terénní úkoly, takže přijeli s odpovídajícím vybavením: byly provedeny půdní vrty na rašeliništi u Hřebečné, kde lze vzhledem k blízkosti starých (nedatovaných) důlních areálů předpokládat odraz důlní činnosti v půdních a archeobotanickém záznamu.

Převzali jsme také další množství půdních vzorků, a také artefakty archeometalurgické povahy (odlévací formy, slitky, dyzny, sekeromlaty) z muzeí Most, Chomutov a Teplice. Byli jsme vybaveni také přenosným hmotnostním spektrometrem (pXRF), kterým bylo změřeno prvkové složení čerstvě nalezeného pecního výlitku z důlní a rýžovnické lokality Zaječí vrch (Rammelsberg) na k.ú. Potůčky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info