Archeologie ve světovém dědictví – krajiny dobývání cínu

(ArchaeoTin)

Pylový profil rašeliniště Spáleniště

Lokalita byla vybrána z důvodů bezprostřední blízkosti zaniklých cínových dolů. Záměrem analýzy pylového profilu je rekonstrukce vývoje vegetace a prostředí v období před středověku kolonizací, rekonstrukce přirozené vegetace a její dynamiky v mladším holocénu bez lidského vlivu, a podle možností i odhad vodního režimu rašeliniště. To je důležité pro poznání charakteru přirozené vegetace Krušných hor a srovnání s pylovým záznamem z lokalit, které jsou ovlivněny člověkem, také pro poznání, jak člověk ovlivnil okolní lesní vegetaci. Výstupem bude detailní chronologie začátku lidských aktivit, zachycení záznamu odlesnění a antropogenních indikátorů. To bude porovnáno geochemickým záznamem odrážejícím metalurgické aktivity v oblasti. Rašeliniště bylo v nedávné minulosti těženo, což se projevilo na jeho odvodnění a změně vegetačního pokryvu. V důsledku zániku osídlení po polovině 20 století sledujeme regeneraci rašeliniště a krajiny po zániku intenzivního osídlení a po útlumu zemědělských i těžebních aktivit. Výsledky z profilu Spáleniště budou srovnány s dalšími lokalitami v Krušných horách. Teprve touto komparací pylových profilů pokrývajících celou škálu prostředí Krušných hor bude možné odhadnout míru lidského impaktu v minulosti, ale i regenerační schopnost krajiny po skončení těžebních aktivit a útlumu horského osídlení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info