Archeologie ve světovém dědictví – krajiny dobývání cínu

(ArchaeoTin)

Šlichování na Sauschwemme, Černé a Tichém potoce

Ve dnech 15. a 16. května uskutečnili projektoví pracovníci Petr Hrubý a Karel Malý intenzivní terénní prospekce souhrnně na třech krušnohorských projektových lokalitách.

Rýžoviště Sauschwemme: jedná se o rýžoviště, kde byly v minulosti nalezeny artefakty z pozdní doby bronzové a doby halštatské, a kde v současnosti provádí kolegové z LfA v Drážďanech menší sondážní výzkum. Převzali jsme od nich větší množství půdních vzorků na šlich a mineralogii a na půdní geochemii. S využitím místního vodního zdroje jsme s pomocá rýžovnického splavu a pánví prošlichovali přes 50 litrů sedimentů, z něhož byl získán šlich, obsahující na základě prvních mikroskopových pozorování a podle očekávání kasiterit.

Rýžoviště Černá, k. ú. Rýžovna: zde byly s pomocí rýžovnického splavu a šlichovacích pánví vzorkovány svahoviny na břehu potoka a nakonec i potoční sedimenty z řečiště. I zde byl ve šlichu pod mikroskopem detekován kasiterit, ačkoliv v podstatně menším množství, než na Sauschwemme a na Tichém potoce.

Rýžoviště pod Zaječím vrchem na Tichém potoce, k. ú. Potůčky: zde byly v kooperaci s kolegy z ÚAPP SZČ z Mostu vzorkovány archeologické vrstvy z míst, která byla od potoka vzdálena několik desítek metrů, a kde se předpokládá i zaniklé metalurgické pracoviště. V minulosti zde byl nalezen velký kus nístějového cínu, a v aktuálně otevřených mikrosondách byly detekovány uloženiny s komponentami metalurgické činnosti, jako jsou uhlíky a četné slitky kovů. Jejich složení se zkoumá, ale velmi pravděpodobně jde opět o cín. Ve šlichu z těchto vrstev je přítomen kasiterit. Geochemický obsah Sn je ve šlichu vysoký, až okolo 15 %! To je však ovlivněno (navýšeno) právě přítomností cínu v podobě kovových úkapků, které se ve šlichované vrstvě hojně vyskytují.

Lze uzavřít, že na všech vzorkovaných lokalitách byly pomocí šlichování získány použitelné vzorky kasiteritu lokálního původu. Mineralogickou analýzou bude snad možné stanovit i doprovodné minerály (např. scheelit, wolframit atd.). Tyto vzorky jsou základním předpokladem dalšího geochemického a mineralogického výzkumu historické exploatace cínu v Krušných horách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info