Nabídka zaměstnání: Archeolog v NPÚ ú.o.p. Telč

29. 5. 2017 Mgr. et. Mgr. Jana Musilová, Ph. D.

Bez popisku

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, vypisuje výběrové řízení na místo archeologa.

Pracovní náplň:

 • komplexní samostatný výkon práce archeologa včetně samostatného vedení a provádění archeologických výzkumů a terénních průzkumů
 • zpracování nálezových zpráv a základního zpracování a evidence movitých archeologických nálezů
 • samostatný výkon agendy oddělení archeologie ve prospěch zachování nemovitého památkového fondu a území s archeologickými nálezy v Kraji Vysočina
 • komplexní dokumentace archeologických lokalit a archeologických nálezů
 • podíl na péči o sbírky a ostatní soubory movitých archeologických nálezů ve správě Národního památkového ústavu
 • podíl na vědeckovýzkumné práci v oboru archeologie

Požadujeme:

 • ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně
 • základní znalost systému archeologie a památkové péče v ČR
 • dobrá znalost práce s PC
 • řidičský průkaz skupiny B
 • trestní a morální bezúhonnost
 • tvůrčí, koncepční, komunikační a organizační schopnosti
 • proaktivní a samostatné jednání, snaha o odborný rozvoj
 • flexibilitu a samostatnost
 • pečlivost a důslednost

Výhodou:

 • praxe v oboru alespoň 2 roky
 • zkušenosti s archeologickým výzkumem (příprava, kalkulace, realizace)
 • znalost práce v GIS, znalost základů odborné fotodokumentace, znalost základů kresebné dokumentace

Nabízíme:

 • stabilitu státní příspěvkové organizace
 • platové zařazení dle zák. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platová třída 12
 • plný úvazek
 • pružnou pracovní dobu
 • pět týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • zajímavou práci v perspektivním kolektivu
 • volné vstupy na objekty (hrady a zámky) ve správě NPÚ i pro rodinné příslušníky

Předpokládaný termín nástupu: červenec 2017

Doba sjednávaného pracovního úvazku: na dobu určitou 1 rok (s možností prodloužení)

Místo výkonu práce: Hradecká 6, 588 56 Telč

Dále uchazeč předloží:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a odborných znalostech
 • motivační dopis
 • seznam publikační, přednáškové aj. vědecké činnosti (uchazeč prokazuje seznamem svých publikací nebo nepublikovaných prací, popř. archeologických výzkumů, které vedl nebo na kterých se významně podílel, projektů, grantů apod.)
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší třech měsíců
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Motivační dopis spolu se strukturovaným životopisem vč. kopie dokladu prokazující nejvyšší dosažené vzdělání zasílejte nejpozději do 31. 5. 2017 na adresu:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, Hradecká 6, 588 56 Telč,

nebo na e-mail: zamazalova.jaroslava@npu.cz

Na obálku vyznačte: „Neotvírat -  Výběrové řízení - archeolog“

Na základě předložených dokladů proběhne výběrové řízení spojené s osobním pohovorem. Výběrové řízení bude provedeno ve 2 kolech; do 2. kola – k ústnímu pohovoru nepostoupí uchazeč, který neprokázal, že splňuje stanovené požadavky. Výsledky výběrového řízení se oznamují uchazečům obvykle e-mailem.

Doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z rejstříku trestů uchazeč předloží až před podpisem smlouvy. 

NPÚ si vyhrazuje možnost zrušit výběrové řízení bez odůvodnění.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info