11. workshop ke středověké a novověké keramice - závěrečná zpráva

Ve dnech 26. – 28. 8. 2019 se na vědecko-výzkumné stanici Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen ÚAM) v Panské Lhotě č.p. 31 uskutečnil 11. workshop ke středověké a novověké keramice. Akce proběhla pod záštitou Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví Masarykovy univerzity. Cílem těchto workshopů je umožnit diskuzi badatelům v oblasti středověké a novověké keramiky a rozvíjet interdisciplinární přístup ve studiu keramiky.

Vedle pořadatelské instituce se do průběhu workshopu zapojilo přes 20 studentů a badatelů z dalších organizací: Katedry archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Moravského zemského muzea v Brně, Archaii Brno z. ú., Muzea Vysočiny Jihlava, Archeologického ústavu Akademie věd v Brně, Západočeského muzea v Plzni, Muzea Valašska ve Vsetíně, Národního památkový ústav v Telči a sdružení Danar, historická řemesla.

Přednášková část workshopu byla tento rok utlumena na úkor experimentální části. I tak nabídla 8 přednášek na různá témata z oblasti výzkumu vrcholně středověké keramiky včetně prezentace materiálu (obr. 1a,b). Experimentální část zahrnovala celý „životní cyklus“ keramiky. Byly upravovány a testovány různé lokální hlíny včetně přimíchávání grafitové příměsi (obr. 2). Ukázky formování zahrnovaly techniky výroby keramiky z válků obtáčením na otočné podložce (obr. 3) i vytáčení na několika typech hrnčířských kruhů včetně repliky vrcholně středověkého šprušlového kruhu (obr. 4). V rámci workshopu byly realizovány 3 různé typy výpalů: výpal zakuřované keramiky v hrnčířské peci, otevřený výpal v ohništi a rychlý jednorázový výpal (obr. 5 a, b). Součástí bylo vaření v replikách středověké keramiky vyrobených v minulých letech. K ochutnání bylo několik druhů sladkých i slaných pokrmů (obr. 6).

Vrcholně středověká keramika jako předmět výzkumu
Workshopu na jaře předcházela konference s názvem Vrcholně středověká keramika jako předmět výzkumu. Ta byla organizována ÚAM FF MU Brno v pro Muzea Vysočiny v Jihlavě ve dnech 11. a 12. 4. 2019 v rámci projektu NAKI II „Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví“ s číslem DG18P02OVV020.

Konference byla zaměřena na stav poznání keramické produkce 13. století v různých regionech a na různých lokalitách. Zazněli jak shrnující příspěvky, tak příspěvky týkající se konkrétních lokalit doprovázené ukázkami materiálu. Druhým hlavním tématem konference byly metodické příspěvky ke zpracování archeologické keramiky, ty tematicky obsáhly celé spektrum týkající se výzkumu vrcholně středověké keramiky zahrnující samotnou exkavaci, databázové zpracování a deskripční systémy, aplikací přírodovědných analýz, využití experimentu v archeologii, možnosti 3D dokumentace i restaurátorské postupy při rekonstrukci keramických nádob (obr. 7a,b).

Odbornou konferenci doprovázela přednáška určená veřejnosti s názvem Keramické nádobí jihlavských měšťanů ve středověku pod drobnohledem, jejíž součástí bylo prezentování experimentální výroby keramiky v Panské Lhotě.

Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě 2019
Vedle workshopu probíhaly experimenty ve třech dalších termínech v průběhu roku. Pozornost byla věnována vzorkům regionálních „cihlářských“ hlín, které jsou systematicky zpracovávány již několik let. Některé z těchto hlín již byly použit k výrobě keramiky se zaměřením na zjišťování jejich kvality/vlastností pro různé formovací techniky. Z některých hlín byly vyrobeny nádobky a z dalších vzorky určené pro experimentální výpaly. Těch bylo v roce 2019 realizováno 7 (2 v pecích a 5 v jamách; viz obr. 2-5). Vedle polní části experimentů probíhaly laboratorní práce – řezání a broušení vzorků, fotodokumentace a řízené výpaly v laboratorní peci (obr. 8). V rámci těchto experimentů probíhala výuka předmětu AEB_95 Praktikum z experimentální archeologie pro studenty bakalářského a magisterského studijního cyklu ÚAM.

Kateřina Těsnohlídková

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info